Bod č.10 - Úcta k historii ČR

Úctu k naší zemi, našemu národu, našim historických zkušenostem považujeme za základní orientaci, kterou si nedáme brát a která umožňuje, aby se každý náš občan v rámci našeho osvobozeného státu mohl efektivně podílet na rozhodování o záležitostech naší země a aby k tomu byly vytvářeny podmínky na bázi rovnoprávného spojenectví s nám blízkými zeměmi.

Ideální historický odkaz pro mě je odkaz Jana Husa. Zachovávat si úctu k pravdě. Věřím, že jsme tu měli časy, kde fungovalo kopné právo. Doby, kdy člověk je vyslyšen a není umlčován. Bez ohledu na dostupnost komunikačních technologií. Umět se domluvit jako lidé i bez složitých technologii. Vyslechnout, když má někdo potřebu se vyjádřit a hledat vzájemnou shodu.

Celé Programové MINIMUM (10 bodů) je zde:

https://radimvalencik.pise.cz/11311-programove-minimum-ktere-je-nutne-pozadovat-ii.html

Doporučuji ke každému z těchto bodů podrobnou diskusi, ze které vzejde finální podoba “desatera”, k němuž bude vyžadovat vyjádření jednotlivých účastníků voleb do europarlamentu (taková příprava na velké volby).

K tomuto bodu stručně – pokud chceme přežít, nejen jako národ, ale i fyzicky, musí dojít ke skutečnému vzepětí každého z nás, každého, kdo pochopí, že jsme ve velkém průšvihu. Každý na sebe musíme vzít tíhu zodpovědnosti, aby náš národ obstál jako už mnohokrát v dějinách. Není to o to, že „kdo neskáče, není Čech“, ale o tom, že se každý musíme vyzbrojit a každý přispět k vyzbrojení dalších silou ducha. Máme na to. Zvládneme to, když se opřeme o drtivou převahu ducha, která nemůže být založena na ničem jiném než na pochopení současné doby v kontextu dějin naší země a celého světa. Pak projdeme osudovým úskalím:

https://radimvalencik.pise.cz/11035-osudove-uskali-ii.html