Bod č.3 - Nezbytné znalosti pro kvalifikovaný odpor

Účinný odpor předpokládá znalost fungování struktury současné globální moci a od ní se odvíjejících vlivových sítí, jinak je tento odpor zcela neúčinný.

Odpor realizovat vyvedením lidí z všelijakých bludných paradigmat a zlozvyků. Brát českou republiku jako útočiště lidí dobré vůle a snažit se lidi přivádět do Kristovo vědomí. Budovat dobrý charakter lidí a pomáhat si. Proti tomu globální moc nemůže a nemá zasahovat.

Celé Programové MINIMUM (10 bodů) je zde:
https://radimvalencik.pise.cz/11311-programove-minimum-ktere-je-nutne-pozadovat-ii.html
Doporučuji ke každému z těchto bodů podrobnou diskusi, ze které vzejde finální podoba “desatera”, k němuž bude vyžadovat vyjádření jednotlivých účastníků voleb do europarlamentu (taková příprava na velké volby).
U tohoto bodu považuji za nejdůležitější poctivě si přečíst a promyslet, jak funguje současná globální moc, viz (i s obrázkem, který dává názornou představu):
https://radimvalencik.pise.cz/10793-struktura-soucasne-globalni-moci.html
Velmi důležité je pochopit, jak fungují vlivové sítě. Vznikly v době monopolárního světa. Budou se sice postupně rozpadat, ale jejich role všude ve světě bude ještě dlouhou dobu významná.

To bohužel u těm prozapadnim intelektuálům z “alternativy” chybí. Ostatně, pokud někdo tu znalost má, nemůže být prozápadni.