Bod č.4 - Návrhy na zabránění rozevírání tzv. "sociálních nůžek"

Dramaticky a historicky bezprecedentně eskalující proces bohatnutí bohatých a chudnutí chudých je nutno zvrátit nejen reformou daňového systému, ale i vytvoření rovných podmínek pro společenský vzestup každého nezávislý na jeho výchozích majetkových poměrech.

Teď je období změn myšlení lidí a včera 15.1. padlo v rozhovoru se sociologem Petrem Hamplem s Petrem Burešem, že ti bohatí lidé se na to teď také začínají koukat jinak. Lidé se přirozeně budou v těchto časech změn snažit hledat nějaké bezpečné řešení. To zda už se bude jednat o reformy daňového systému a nebo může třeba jít o konkrétní domluvu s konkrétním podnikatelem o nasdílení jeho prostředků pro potřeby společnosti. To už je individuální věc a vzejde to asi až při jednání s podnikateli. Vzestup společnosti musí jít cestou, že se tu budeme umět mezi sebou nějak rozumně domluvit.

Celé Programové MINIMUM (10 bodů) je zde:
https://radimvalencik.pise.cz/11311-programove-minimum-ktere-je-nutne-pozadovat-ii.html
Doporučuji ke každému z těchto bodů podrobnou diskusi, ze které vzejde finální podoba “desatera”, k němuž bude vyžadovat vyjádření jednotlivých účastníků voleb do europarlamentu (taková příprava na velké volby).
U tohoto bodu považuji za nejdůležitější pochopit, jakou roli hraje to, co nazýváme POZIČNÍ INVESTOVÁNÍ, tj. přeměna majetkové výhody ve výsadu, z pozice které lze diskriminovat druhého. Právě teď pracuji na několika článcích do odborných časopisů na dané téma. Cituji z jednoho z nich:
„Pokud se však podíváme na zdroje konfliktů, jsme schopni prakticky v každém konkrétním případě najít u jejich zrodu a následné eskalace pozičním investováním uchovávanou nerovnost v přístupu k využívání investičních příležitostí, kterými hráči disponují. Ta má často původ nejen ve výchozích majetkových rozdílech, ale i v rozdílech národních, etnických, náboženských apod. „Nedokonalosti“ finančního trhu pak slouží nejen jako faktor, který brání plnému využití investičních příležitostí hráčů, kteří jsou obětí diskriminace vzniklé pozičním investování, ale také jako oblast, ve kterém poziční investování přináší zvyšující se výhody tomu, kdo má možnost specifické formy fenoménu pozičního investování využít. Averze, nenávist, konflikty apod. jsou následkem toho, že vztah nabídky a poptávky investičních prostředků a investičních příležitostí nefunguje přirozeně a že není omezován jen přirozenou a překonatelnou nevyvinutostí finančního trhu v dané oblasti.
Pokud čteme realitu tímto prizmatem, pochopíme čím bylo iniciováno národní obrození v českých zemích, jak se postupně vyhrocoval problém mezi židovských a palestinským obyvatelstvem, proč došlo ke vzniku Spojených států v roce 1976, jaké jsou příčiny napětí uvnitř EU atd. Problematice konfliktů, která je jednou z oblastí aplikace teorie pozičního investování, věnujeme pozornost v samostatném příspěvku.“