Bod č.5 - Podfuk s názvem "Green Deal"

Grýndýlovská doktrína je podfuk, resp. jedna z nejperverznějších forem pozičního investování sloužící ke koncentraci majetku, moci a genocidě pozičně i ekonomicky slabších. Racionální a efektivní alternativou je nová kvalita růstu založeného na rozvoji, uchování a uplatnění schopností lidí, inovační dynamice odlehčující ekonomickou zátěž přírody k prahově nízkým hodnotám, zvýšení role a samonosnosti produktivních služeb naplňujících reálné bohatství života lidí.

Samozřejmě - podvod jako hrom a následky protlačování Green Deal (GD) budou podstatně vyšší, než celá plandemie C-19. I když se názory mimo IPCC/OSN objevují čím dál tím častěji, stále se do mainstreamu nedostaly. Když pominu absenci selského rozumu u propagátorů GD (deforestace jako nástroj pro snižování CO2, mizivý vliv CO2 jako skleníkového plynu, cílené změny parametrů měření teploty ve prospěch jejich propagandy, atp.), odbornějších statí na toto téma je v češtině stále málo. Pěkný souhrn toho nejdůležitějšího teď najdete přeložený (originál Epoch Times) zde: https://cz24.news/tak-to-je-fakt-bomba-klimatologove-najednou-tvrdi-ze-bychom-meli-prijmout-vyssi-uroven-co2/

Oxid uhličitý je přirozenou součástí tohoto světa a věřím, že v přírodě různou sopečnou činností se ho vypustí do vzduchu mnohem více, než lidskou aktivitou. Takové mám alespoň informace, které jsou údajně vědecky podložené. Souhlasím s podporování drobného podnikání a rozvíjením soběstačnosti. Soběstačnost je důležitá. Pokud se najde nějaký problém, ale opravdu problém a bude to opravdu odborně prokázané, potom dává smysl se nějak nad tím společensky sjednotit a přijímat omezení. Přijde mi, že ale toto není ta situace.

Celé Programové MINIMUM (10 bodů) je zde:
https://radimvalencik.pise.cz/11311-programove-minimum-ktere-je-nutne-pozadovat-ii.html
Doporučuji ke každému z těchto bodů podrobnou diskusi, ze které vzejde finální podoba “desatera”, k němuž bude vyžadovat vyjádření jednotlivých účastníků voleb do europarlamentu (taková příprava na velké volby).
U tohoto bodu považuji za důležité pochopit jeho souvislost s bodem 2. Ony všechny body souvisejí, ale v tomto případě je souvislost velmi podstatná. Společnost založená na produktivních službách:

  • Jednak zatěžuje přírodní prostředí mnohem méně, místo konzumu, přímo či nepřímo poškozujícího přírodní prostředí, nabízí reálné prožitkové bohatství spojené s rozvojem a uplatňováním schopností.

  • Jednak tento rozvoj a uplatňování schopností působí jako inovační potenciál společnosti, který vede k tomu, že “téměř cokoli lze vyrobit z téměř ničeho”, tj. výrazně a zásadním způsobem se snižuje spotřeba materiálových a energetických zdrojů nezbytných k vytváření všeho, co je potřebné pro plný rozvoj prožitkového bohatství člověka.

A asi není potřeba se bát říkat těm mladším, kteří věří v účelovou grýndýlovskou doktrínu, že je to projevem jejich hlouposti.

Dokáže někdo z nás se přestat chovat jako Pavlovův pes a slintat na tu pitomou morkovou kost, kterou nám předhodili, abychom si nevšimli, co se ve skutečnosti děje? Tou morkovou kostí je ta blbost s CO2. Už přestaňme vybíjet pozornost a čas říkáním, že boj proti CO2 je blbost.

Je to ideologie. Ideologie se nevysvětluje, buď jsi pro nebo proti. Pokud je na Západě až 60% HDP tvořeno finančními operacemi, tak do něčeho (a je úplně jedno do čeho) se investovat musí, aby se peníze točily. Tak se holt vymyslelo, že to bude bezuhlíkatá technologie včetně donucení pitomců / daňvých poplatníků, aby vyhodili staré a funkční výrobky a nakoupili ty nové, které jsou horší, ale vzniklé z nových investic. To všechno kolem je jen taneček, aby to lidé akceptovali, nic víc a nic míň.

A že jsou to horší a nefunkční technologie je taky jedno, protože v rámci fašismu uzavřeli dohodu finanční skupiny se státy a ty jim riziko pokryly státními zárukami ve jménu politiky Green Dealu.

Takže je jedno, jestli to bude zelený, modrý nebo růžový Deal. A za určitou dobu, až se ukáže, že Západ přechod na jinou ideologickou technologii nezvládnul, proto OSN schválila, že státy budou splácet dluhy výprodejem státního majetku (území, voda, lesy, vzduch). Jak to bude probíhat se prvně otestuje na Ukrajině.

Čili přestaňme se už tahat o kost CO2 a soustřeďme se na ten pakt mezi finančními skupinami a státy. Další klasický příklad pozičního investování.

A pro tento uhel pohledu hovoří to, že do těchto technologií investuje i Čína, která má Green Deal a klimatické dohody u zadku. Prostě investují do toho, co se dnes prodává.

Já bych řekl, že by to chtělo formulovat nějakou stručnou a srozumitelnou zkratku - např. pokud vadí těžba uhlí blízko a doprava el. vlakem a nevadí těžba na druhé straně polokoule a doprava vlakem do přístavu, pak naložení na neekologickou loď a transport do přístavu na druhé polokouli a pak vyložení z lodi a naložení na vlak … tak nemůže být řeči o ekologickém jednání. Tohle platí pro uhlí stejně jak pro brambory a další produkty, které mohou být v blízkém dosahu.