Bod č.8 - Role ČR ve středoevropském prostoru

Budoucnost našeho národa vidíme v prohlubování všestranné spolupráce v rámci Středounijního prostoru, se kterým nás pojí společná historie i obdobná situace, do které jsme se dostali. Je nutné odmítnou excesy euroatlantické části, která dostala EU do protektorátního vztahu vůči současné globální moci a umožnila ekonomickou genocidu tohoto společenství; té části EU, která nyní iniciováním a podporou konfliktů bezprostředně zasahujících EU otevřela prostor pro pokračování nevykořeněných neokoloniálních přežitků včetně deklarovaného i prakticky uskutečňovaného sápání se po cizích zdrojích (jehož obětí jsme i my) a včetně zjevných forem neorasismu uplatňovaného vůči obyvatelstvu příslušných zemí. Nutno udělat vše pro to, abychom zabránili zničující válce, kterou tato perverzní strategie může vyvolat.

1 Like

Osobně bych nebyl proti nějaké středoevropské konfederaci. Pravděpodobně v mezích často zmiňovaného Trojmoří, které je však projektem SSA. Žel vidím jako docela velké problémy k vytvoření takového seskupení v postojích některých vlád (hlavně Polsko a ČR). Jako základ by bylo nutné obnovit a prohlubovat vztahy ve V4.

Možná se ani nenadějeme a V4 začne zase fungovat - protesty proti Tuskovi nabývají na síle a snad i u nás se začíná cosi dít… Jasně, máme k sobě nejblíže a i (prostí) lidé si navzájem rozumí.

Ano podporovat spolupráci s kým jen to půjde. Umožnit i jednotlivým majetným podnikatelům například ze západních zemí férovou spolupráci umožňující kultivaci České republiky jako hlavního útočiště v komplikovaných časech.

Celé Programové MINIMUM (10 bodů) je zde:

https://radimvalencik.pise.cz/11311-programove-minimum-ktere-je-nutne-pozadovat-ii.html

Doporučuji ke každému z těchto bodů podrobnou diskusi, ze které vzejde finální podoba “desatera”, k němuž bude vyžadovat vyjádření jednotlivých účastníků voleb do europarlamentu (taková příprava na velké volby).

Tento bod odpovídá mj. na tyto dvě otázky:

  • Kde hledat spojence a jak tím posílit naši pozici.

  • Kdo nese plnou zodpovědnost za úpadek EU. EU se stala protektorátním územím USA, dohasínající supervelmoci s vetřelcem globální moci v těle, které se mění v oblast (zatím jen) ekonomické a institucionální genocidy.

Naprosto selhala euroatlantická část EU.