Člověk a příroda - 6. pokračování Kdo je člověk

Člověk a příroda – návaznosti na příspěvky „Kdo je člověk“: nyní „Kdo je člověk 6

Nejprve malý úvod:

 • V pátém příspěvku „Poznání a poznávání“ bylo obecně napsáno, že poznávání je potřebou rozumné Osobnosti. Ve vazbě na dnešní téma, uvedené zesiluji na nutnost sebepoznávání.

 • Neznáme se. V předcházejících poměrně rozsáhlých příspěvcích, jste se dozvěděli o sobě trochu více, než nám říkali a říkají ve škole. Troufám si tvrdit, že to nestačí. Podle mne jde o nekončící proces sebepoznávání, ve vazbě na poznání předků, které se zčásti poztrácelo, z části bylo cíleně upraveno. Systém „hmotné podstaty“ (vládnoucí „egregor“ na Zemi) si nepřeje, abychom věděli Kdo jsme a proč tu jsme – a jedním z důvodů, proč pobýváme na zemi, je právě sebepoznání.

 • Poznáme-li sami sebe, budeme pak i více tušit, kdo jsou ti jedineční lidé kolem nás. Budeme tušit jak jimi cloumají „zvířata v nás“ (a jak na to zrcadlově reagujeme). Budeme chápat, proč tu podléhají hmotným svodům a točí se dokola (jak ten pes za svou oháňkou). A možná budeme s porozuměním vnímat podobnost s námi (bez ohledu na to, jak nás tu globální moc staví proti sobě) i jejich jinakost - ze které se můžeme učit, tak jako oni od nás (pokud chtějí). Budeme vnímat absurditu válek, protože tam naproti v zákopu se ten druhý klepe strachy úplně stejně. A pokud si na sobě zkusíme, co je to mít žízeň či hlad, můžeme pak chápat, že druhý to zažívá podobně… Pokud zažijeme zlobu davu, budeme víc chápat i to, jak snadno se dá anonymně plynout na vlně egregoru i jak „to“ v sobě „ne spustit“. Nejlépe se učíme na vlastních chybách, když uklouzneme na nějakém tom výkalu (mnohdy opakovaně), bez ohledu na rady druhých (kterým se často vysmíváme) a je to i nejlepší motiv k pozná .

** Minule bylo uvedeno několik příkladů, jak nám Systém (přes naše Vědomí) a za vydatné pomoci globální moci brání v poznávání – v příkladech: 1. „tlumením“ neuronů přes alkohol, drogy; 2. zahlcením Vědomí starostmi a 3. pomocí různých forem „magie“.

 • Dnes přidám 4. aktuální příklad: manipulac****í s informacemi: opět vše lze realizovat „nápadně“ či „nenápadně“– a zpravidla jim na následky a důvody proč, „kašleme“. Jak to dělají?:

a) využitím naší neřesti: lenost i - „vše si vyguglíme“, „není třeba se nic biflovat“, „matematika je zbytečná“, „hlavně mého milánka nestresujte známkami“, „domácí úkoly jen zatěžují rodiče“ atd.

Pozn: Právě matematika propojuje neurony hlavního mozku a získáváme schopnost kombinovat, abstrahovat, „iracionálně“ přemýšlet, vyvozovat atd. - ne nadarmo ji globální moc „bagatelizuje“ a ruší z osnov. Matematika vede k tvořivosti; do světa „za oponou“, ke schopnosti poznat neviditelné

Bez znalosti matematiky a geometrie se neobejde nikdo, kdo chce porozumět sám sobě a přírodě.

Bez matematiky nebudeme umět nic vyrobit („vše dovezeme“ - ale za co?, čím zaplatíme?)

b) na lák áním technikou a jejími „přínosy“ (opět zejména mladé) – bez ohledu na „obrácenou stranu mince“: „Přisátí“ na iPhony s 5G, 6G poškozuje neurony (mikrovlnka), nevratně hloupneme a to 24h denně (máme „placku“ pod polštářem, protože „co kdyby někdo zavolal?“).

Pozn 1.: „rozsah“ obrazovky iPhonu nás nutí ke krátkým větám, výkřikům a zkratkám (píšeme si jen těmi „rozkošnými smajlíky“) - a stejně tak pak mluvíme (či raději vůbec nemluvíme).

Pozn 2.: jsme nastaveni na čtení z papíru (učíme se tak ze slov tvořit živé obrazy a prožívat obsahy „po svém“…). Pokud nečteme papírová vydání, opět „zblbneme“ (nepropojujeme neurony).

Pozn 3.: závislost na technické komunikaci nás: vede ke zranitelnosti (dlouhodobý blackaut) a to i k psychické zranitelnosti (pomluvy, cílené fámy, dehonestace, zesměšňování… poznámky ke vzhledu či k odlišnosti… vydírání… falšování videí či záměny tváří… to vše končí i sebevraždou)

Pozn 4.: důvěřujeme informacím, které nám nabízí přes techniku globální moc (ale i Vikipedii někdo „cíleně krmí“, maže a upravuje fakta - vkládá jen to, co „máme“ vědět … obdobně „někdo“ „cíleně krmí“ umělou inteligenci a láká nás ji používat – tím „někdo“ je globální moc)…

c) manipulace s informacemi: „buď vás jimi zahltíme - nebo informace zatajíme a „nakrmíme“ vás jinými, použijeme polopravdy a vše patřičně okomentujeme (jedním správným pohledem) – nebo vám je neposkytneme“ (naše současná vláda ráda „vymlčuje“ co se jí nehodí) – a to včetně cenzury, vypínání vebů a kriminalizace pod nejrůznějšími záminkami (obrany „demokracie“).

Pozn: Kdo (zejména z mladých) je naučen hledat relevantnost informace srovnáváním různých zdrojů? Kdo dokáže vybrat podstatné informace, vzájemně je propojovat do trendů a souvislostí (a odhalí cíle „salámové metody“)? A kdo takto vůbec chce „zbít čas“, když může…?

** Záměrně jsem si ponechal výše uvedený 4.příklad, protože hodně souvisí s dnešním tématem a následující text bude opět (pro některé z vás) velmi kontraverzní (omlouvám se, ale nemohu jinak):

Člověk je součástí přírody. Je na ni navázán, závisí na ní a podléhá její síle. Není to naopak, není vládcem přírody (jak se kasáme). Ale není ani příčinou dalšího cyklu změny, teraformace planety.

 • Vědci dle nalezených ostatků usuzují, že je zde cca pátá varianta člověka (podle mne neuvažují o prvotních energo-plyných bytostech, či o jeho „vodní“ podobě, jak nám připomínají Tibetské stély).

 • Vysvětlení „zrodu člověka“ nechám na každém z vás. Či podobné spory: zda vznikla první opice a pak člověk nebo zda je opice „nepodařený“ člověk… Zde si „hrají ideologie“ (i ateismus je víra).

 • Nejsme tu ani zdaleka první „civilizací“ s počátkem u Etrusků a Sumerů, jak nás učí ve škole – protože to neodpovídá stáří zbytků vyspělých osídlení (mnohé kamenné kvádry nezvedne ani náš největší jeřáb a jejich osazení k sobě, kdy se do spár nevejde ani papír, rovněž neumíme napodobit) či oblasti zesklovatělé zaváté pouště (kterou umí jen jaderný výbuch) nebo mnohé další ignorované nalezené artefakty (říkáme jim „záhady“) – např. prastaré stopy dešťů na sfinze či zobrazení létajících talířů na starém církevním obraze… Vědci (přemnozí) se „zuby nehty“ drží svých nezpochybnitelných teorií - stejně nezpochybnitelných „autorit“ a zoufale do nich „vkládají“ nové objevy, poznatky či je stejně arogantně ignorují, protože se „nehodí do krámu“. Obdobně postupují církve (a žádné omluvy upáleným nepomohou). Nic na tom, že historie lidstva sahá daleko před „bájnou Atlantidu“. A že jsme stále ještě nedosáhli ani prvního stupně rozvoje civilizace…

Příroda (Vesmír)

 • základem veškeré hmoty (od mikro po makro úroveň) je spirálovitý pohyb

 • současně, najednou existují dvě spirály (předci je znázorňovali dvěma svastikami):

 1. uspořádaná, tvořivá („život“) – zevnitř-ven – otáčení po směru hodinových ručiček

tato spirála tu představuje „duchovní podstatu“ a je založena na allatu

 1. destrukční („smrt“) – z venku-dovnitř – otáčení proti směru hodinových ručiček

(tuto druhou svastiku použil „knírkatý“ na svých symbolech, na radu mága Gurdžijeva)

tato spirála tvoří „materiální zvířecí podstatu“ a je založena na vrillu (energie-pozornosti)

 • jde o dvě protikladné síly: 1. je „velká síla“ a 2. působí proti ní jako „malá síla“

 • tyto spirálovité síly jsou viditelné v přírodních projevech jako např. tvar galaxií, větrné cyklóny, hurikán, tornádo, mořské víry, ulity šneků či mořských korýšů, šroubovice DNA…

 • hmotný Vesmír je založen na informacích – tyto informace jsou v neustálém spirálovitém pohybu a tvoří základ vlnového Vesmíru (podélné a příčné vlny): příbojové vlny, kruhy na vodě, pohyb hada, rádiové vlny… sinusoidy cyklů (z jiného úhlu pohledu kruhový pohyb – vývoj)

 • člověk (jako duchovní bytost) je schopný zasahovat do procesů (vytvořit je, přerušit – např lze rozehnat malé mraky nad hlavou, na dálku ovládat zvířata, vyvolávat synergie, tvořit egregory, vnímat skryté – tyto schopnosti nerozvíjíme a pokud jsme jejich svědky, považujeme je za náhodu)

 • člověk vstupuje do světa informací z pozice pozorovatele a ovlivňuje pomocí energie-pozornosti neorganizované hmotné látky - věda molekulárních částic potvrzuje: „pozoruji“, pak jev existuje – „nepozoruji“, pak ne - tj. vlna se mění v částici (viditelnou hmotu) a pak v opak: částice ve vlnu.

Jde o změny na mikroúrovni. Podobné vědomé zásahy s cílem dosažení výhody nad druhými jsou „magií“ - viz minulý příspěvek.

 • v přírodě je vše fraktální – např. v malém semínku je vložena informace (hologramem) o celém stromě či ve Vesmíru je 95% hmoty tvořeno tzv. neviditelnou (prý „temnou“) hmotou (nerozumíme jí) a stejně tak ve šroubovici DNA jsme „dešifrovali“ jen 2% (zbytek považují arogantní vědci za zbytečnou část a vůbec netuší, jak velké schopnosti jsou v člověku „informačně ukryté“ a čekají na vyjevení v dalších stupních vývoje civilizace) a už si pyšně troufáme na klony člověka (stylem „hrajícího se dítěte na stohu slámy se zápalkami“) či „léčíme“ všechny nemoci chemicky.

 • v DNA je vlnový genom prostorovou holografickou mřížkou (2% jsou viditelné geny a 98% je neviditelná prostorová konstrukce (ta byla částečně přiblížena v příspěvku Čtyři batůžky).

 • hmotný svět prochází stále dokola opakujícími se cykly obnovy – cykličnost je vlastností přírody – viz střídání: den/noc; čtyři roční období; příliv/odliv; déšť/sucho; pohyb kyvadla, oběh planet kolem slunce (ještě se k cyklům vrátím ve vazbě na popis teraformálních změn).

Trocha z historie – která se neučí (tak prosím uvedené berte třeba jako dvě pohádky)

** Nabídnu vám jedno z možných vysvětlení počátků vzniku dnešní globální moci a proč tak rádi zdůrazňují „počátky“ v Sumeru (máte svobodnou volbu věřit si čemu chcete a toto je „pohádka“):

 • … před 25tisíci lety přivezli do našeho světa náboženství, protože potřebovali, aby jim lidé dobrovolně odevzdávali vrill – povýšili se do hodnosti bohů, aby se k nim lidé modlili a prosili je o pozemské, materiální, o zdraví… Vrill je nejcennější valutou Vesmíru. Nestačilo jim, že vrill dostávali jednorázově při setkání s lidmi, kdy ho „hltali“ z jejich emocí při sportovních hrách či hudebních vystoupeních – nebylo to nepřetržité, náboženství bylo lepší… Stavěly se megality, kruhové kopulovité chrámy vrill shromažďují a vysílají…

 • bůh dává a povyšuje milé: ty, kdo jim sloužili, ustanovili za vládce národů a usilovně modlící povýšili do kasty kněží, zprostředkovatelů (organizovali pomocí rituálů krvavé oběti z lidí, protože to byla pro bohy pochoutka – bohové klamou a vykořisťují)… a ti co se vzpírali trestali, protože bůh neposlušné trestá… lidé si kupují podmínky k životu, tituly, majetek i zdraví (korupce, odpustky )…

 • bohové se hádali mezi sebou, vznikal chaos… tak vybrali mezi sebou nejlepšího z nich, jménem EL, aby vrátil řád… EL získal postupy k prodloužení života a vynutil si poslušnost druhých bohů tím, že jim vždy ve stanovenou dobu dával omlazovací lék… kdo nebyl loajální, nedostal a zemřel… tak se stal EL neomezeným vládcem mezi „elitou“ (a vznikl padlý anděl )

 • ale nakonec bohy vyhnali (s pomocí nových bohů), Atlantida padla, ale některé technologie zůstaly… zůstali i kněží (se základy náboženství – viz kurzíva), nuceni se ukrýt v podzemí ve skalních „městech“ (jak si noví bohové, než opustili zem, vymínili a „uzamkli je tam“)… kde byli nuceni žít tisíce let – „podzemí“ propojuje celý svět, bylo uměle vytvořeno (někde v návaznosti na jeskyně), vchody zamaskovány (Číňané do takového „města“ s klenbou nad 70m vodí turisty)

 • na zemi nastala doba rozkvětu lidí (rozvoj jejich individuální tvořivosti a pospolitosti) trvající cca tisíc let… obnovily se pyramidy, obnovila se funkčnost jejich síě po celém světě (s jejichž pomocí se stabilizovalo jádro planety)… Nestavěli je otroci, ale svobodní lidé; nejsou to hrobky (jak se učí v pokřiveném datování), jsou to důmyslné jedinečné „energetické stroje“ (jsou i „obrácené“,v zemi)

 • ale Systém opět využil „pátou kolonu“ přes „zvíře v nás“ (touhu po výhodách nad druhými, touhu po moci…) a někteří z žijících na povrchu se zkontaktovali s žijícími pod zemí… skončili Etruskové a říši Sumeru postupně ovládly zárodky dnešní globální moci („staronových elit“, staré „tradice“)

 • a nejen Řecko přebírá panteon v podobě znesvářených bohů (pro ně na Olympu)…

 • … nejhlubší kořeny má židovské náboženství (starý zákon: bůh dává „sobě milým“ a trestá neposlušné)… a stále za vším je ve středu dění „energie-pozornosti“ (vrill): kdo ji získá?

 • Následuje „úklid“ a přepisuje se (a ne naposled) výklad historie – ze Svobodných kameníků jsou Svobodní zednáři, vzpomínky na tisícileté období bez válek se vypouští, organizátor staveb pyramid v Egyptě Inhotep je zdehonestován, z pyramid jsou hrobky… kněží v jarmulkách jsou posvátní a náboženství se vylepšilo o vykoupení a o adoraci (zbytečných) církevních prostředníků (tzv svatých) a miliony věřících dál dobrovolně dávají vrill… „krmí se neživí“ a „mrtví“ (viz Za oponou) tzv. historií osobností… Atlantidu posunuli do „bájí“ (nebudou připomínat svou „porážku“)… válka dává nejvíce vrillu, tak nám podsunuli, že je to „přirozenost zabíjet“… na nějakou formu „společnosti míru“ zapomeňte, to jsou bláboly… atd

 • Globální moc nevznikla s koloniemi… kostely dál mají špičaté věže… a ani poziční investování není „dnešní vynález“ atd. (a věřte nevěřte i bohové jsou mezi námi, pozorují, čekají…)

** A ještě mi dovolte jednu další „pohádku“:

 • … byly uměle vytvořeny (klonováním) nejprve „děti Ela“ (a v protiváze rovněž i jeden rozumný moudrý národ „děti nových bohů“ - viz výše „spirály malé a velké síly“). - Klony jsou obecně náchylné k degeneraci (je to jejich slabina), tyto „děti“ se „udržují“ v (pro nich) optimálním počtu a proto sem tam rozdmýchají válku či obdobnou formu… je to pro „přežití elit“ nutnost.

 • čtyři typy ženských genů (přenos jen po mateřské linii, nesou inteligenci) a k tomu jeden gen (předávaný po mužské linii, spojený s nadřazeností elit – tz, Aronův chromozom Y). - „Děti Ela“ se (podobně jako hmyz) dokáží vzájemně vnímají na velké vzdálenosti. - Trochu jinak vnímají a chápou (ve smyslu nadřazenosti) i jejich Vědomí funguje jinak (vysoká intuice a předvídání) a lehce vládnou zemím a národům. - Jsou velmi dobře zorganizovaní do uzavřených komunit, s hierarchií: vůdce, jemu blízcí a ostatní (obdobně fungují jako včelstva). Mají vysokou inteligenci, velmi mnoho schopností (ale jsou „mrtví“ pro „duchovní svět“). Jsou roztroušeni po světě.

 • znovu vytvořili a zformovali náboženství i stávající „válečnou civilizaci“ spotřeby a drancování (jinou vytvořit neuměli a podle mne jako klony ani nechtěli) a kterou běžní lidé přijali.

 • v blízkosti vládců byli nejmoudřejší lidé doby (tvořili historii), řídili a udrželi si moc (lidstvo přežilo). - Jsou to vynikající lídři a organizátoři (jejich schopnosti jsou použitelné i pro vytvoření „společnosti míru“). - Odhaduje se, že tvoří čtvrtinu až polovinu veškeré inteligence (vrchol křivky). - Cca polovina z nich má sníženou empatii (převažuje logika nad soucitem). - Lidé s jarmulkou tvoří (dle odhadů) dvě desetiny populace, ale více jak čtvrtinu vědecké komunity. Údajně mají o 40% vyšší IQ než u běžné populace.

** Tzn. podle mne „nic není takové, jak to na první pohled vypadá“ (Vědomí nám vnucuje zkratku)

 • Mýty, pohádky či báje jsou písemným záznamem ústního vyprávění, ale často se vytratil „intuitivní“ hlubší kontext (té doby) a tak je dnes běžně bereme jako fantazie autora. Máme ale moudrost: „Není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu“ - takže: kdo ví…

 • Výše uvedené „střípky poznání“ si prosím propojte (chcete-li) do střípků vašeho individuálního jedinečného poznání… A příroda (i člověk) mají mnohá tajemství čekající na (znovu)objevení…


11.3.2024 – odesláno jako příspěvek Radimu Valenčíkovi