Minimum - otázky

MINIMUM (nejen do eurovoleb) – mezi-nadpisy a otázky k zodpovězení

a) Chápu, že jsme se jako pěstitelé vize shodli na přijetí bodů MINIMA, jako podkladu pro jednání.

Přidávám následující podnět – dejme před každý bod stručný nadpis a až poté text bodu.

Uvádím svoji představu těchto krátkých nadpisů s tím, že jde o návrhy. Lze vymyslet ještě lepší varianty nadpisů nad jednotlivé body, stručně vystihujících obsah pod nimi (vlastní obsah deseti bodů pro přehlednost zde neopisuji, ale patří sem):

 • před bod 1.: ZAPOJENÍ OBČANA

 • před bod 2.: CHÁPÁNÍ SOUVISLOSTÍ

 • před bod 3.: PROMYŠLENÝ ODPOR

 • před bod 4.: ROZEVÍRÁNÍ NUŽEK chudí / bohatí

 • před bod 5.: STOP Grýndýlu

 • před bod 6.: důstojné a motivující PENZE

 • před bod 7.: VZDĚLÁVÁNÍ a péče o ZDRAVÍ

 • před bod 8.: V4 a BEZPEČÍ

 • před bod 9.: ČERNÉ LABUTĚ

 • před bod 10.: ODKAZ PŘEDKU

Důvodem tohoto návrhu je snaha o snazší orientaci mezi jednotlivými obsahy.

b) Uvedené texty k deseti bodů MINIMA vnímám jako shrnutí pro další upřesňování vize a pro sjednocení pěstitelů vize*,* ale:

Pokud plánujeme MINIMUM použít jako podklad pro „odhalení záměrů“ příslušné strany, subjektu či konkrétního kandidáta, pak doporučuji místo návodných textů deseti bodů MINIMA

položit následující otázky – opět jde o návrh, o varianty otázek k případnému upřesnění:

 • k bodu 1:

JAK KONKRÉTNĚ už teď, ještě před volbami, zapojíte občana do realizace změny**?**“

 • k bodu 2:

JAK hluboká ZMĚNA probíhá - co jí předcházelo a kam směřuje?

k bodu 3+11:

V JAKÝCH strukturách funguje globální moc**?** Jak vnímáte roli politických neziskovek?“

k bodu 4:

Co víte o tzv POZIČNÍ****M INVESTOVÁNÍ****M bohatých**?**“

k bodu 5:

JAK přej****dete od spotřeby drancováním ke spotřebě produktivní, ohleduplné**?**“

k bodu 6:

JAK zajistíte dlouhodobě funkční PENZIJNÍ SYSTÉM?

k bod 7:

JAK****É máte konkrétní návrhy k zabezpečení kvalitního VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍCH a dalších SLUŽEB?

k bodu 8:

JAK podpoříte SPOLUPRÁCI A BEZPEČNOST národních států v rámci středo-unijního prostoru**?**“

k bodu 9:

JAK zajistíte ODOLNOST OBYVATEL vůči bezpečnostní****m hrozbám?

k bodu 10:

JAK budete rozvíjet SUVERENITU a SOBĚSTAČNOST ČR jako hrdého národního státu ?

** K těmto otázkám pro strany a kandidáty bude mít tazatel k dispozici pro sebe nápovědu: text 10ti bodů MINIMA s mezi-nadpisy.

Pokud straně či kandidátovi dáme teze 10ti bodů (místo otázek), pak své odpovědi přizpůsobí tomu, co chceme slyšet. Má samozřejmě možnost nahlédnout do MINIMA na netu, ale proč mu to ulehčovat.


Rostislav Krauter

31.3.2024