O kategorii Blahynka - Změna systému

Zde je k prodiskutování návrh Ing Blahynky na změnu systému. Základní rozdělení diskuze je na vlastní obsah navrhované změny systému a způsoby prosazení.