O kategorii Národní volební program - minimum

Zde máme možnost prodiskutovávat body “Minimálního národního volebního programu” v obecné rovině tak, abychom se pokusili změnit volební paradigma. Toto by mělo být základem pro uzpůsobení k použití pro jednotlivé volby (EU, krajské, parlamentní atd.).
Stávající paradigma: politický subjekt si najme agenturu, která zjistí, na jaké sliby by voliči mohli reagovat, resp. co chtějí slyšet, následně s touto kalkulací sestaví předvolební slibotechnu a kandidující volební subjekt slibuje a slibuje … Po zvolení pak prohlásí, že ty sliby byla jen taková metafora, příp. sofistikovaněji … „Ty sliby nebyly zasazeny do reálného ekonomického rámce a dnes v konfrontaci s realitou neobstojí. “
Nové paradigma: sestavit volební požadavky, ke kterým se kandidující volební subjekty závazně vyjádří. Pokud pak na tyto požadavky přistoupí a i na jejich základě získá mandát pro zastupování občanů, pak již nelze mluvit o metaforách a pod. … vše bude v rovině vědomého a vykalkulovaného volebního podvodu s reálnými dopady na legitimitu získaných mandátů k zastupování občanů.
Výsledný rozsah “Volebního minima” pro konkrétní volby by měl být v rozsahu max. 1 strany formátu A4, počet konkrétních bodů pak +/- 10.
Opět platí, že jedno téma, resp. vlákno diskuze představuje projednávání 1 bodu. Navržené body je samozřejmě možno změnit, doplnit nebo rozšířit. Pokud někdo založí další téma, resp. bod nebo body k projednání, pak před uzavřením dojde k výběru bodů, na kterých bude nejširší shoda tak, aby celkový počet nepřesahoval vzpomínaných +/- 10 bodů.