O kategorii Změna systému - konkrétní body změn

K diskuzi je vlastní obsah návrhu Ing. Blahynky na změnu systému.