Uhlíková válka

UHLÍKOVÁ VÁLKA – přednáška Ing. Petra Blahynky v Kroměříži – 6.4**.2024**

(stručný zjednodušující obsah jako základ případné diskusev případě odlišných názorů si prosím před svou diskusí poslechněte celou úplnou verzi přednášky pro minimalizaci zkreslení… )

1 .část: Great reset (GR) a Green deal

 • GR (světová vláda) se opírá o teorii, že globální oteplování má příčinou ve skleníkových plynech,

zejména CO2 a CH4 (metan) způsobuje: oteplování planety, vysychání půdy, úbytek zeleně, tání ledovců, úhyn ryb v mořích z nedostatku kyslíku (O2)…

 • součástí GR je program Green deal, který drasticky omezuje tvorbu skleníkových plynů a nutí ke snížení spotřeby energie cestou zvýšení cen a likviduje produkci potravin.

** Jak je to se škodlivostí CO2? - tři pohledy vlivu člověka na oteplování planety:

 1. množství energie produkovaného člověkem – žádný vliv – důkaz dle Doc.Pokorného:

Jak moc člověk ovlivňuje energii planety svojí činností?

– energie Slunce dopadající na Zem je 16tisíckrát větší než energie všech elektráren na světě

(na 1km2 dopadá 1GW Sluneční energie, tj. na 128tis.km2 plochy Země: 128mil.GW – ale výkon

všech elektráren na světě je 0,008mil.GW)

 1. množství CO2 produkovaného člověkem – žádný vliv – důkazy:

– základem pro růst rostlin je fotosyntéza: CO2 a voda tvoří sacharidy a uvolní O2 do ovzduší

bez CO2 nebudou: rostliny – zvířata – potraviny – člověk; tj. pro život potřebujeme CO2

– za 18let měření NASA vzrostlo množství zeleně na Zemi o 5%

– z grafu teplot za 12tisíc let: člověkem produkované CO2 neovlivňuje teplotu Země

– od 1751 do 2015 jsou nyní emise CO2 produkované člověkem nejvyšší: tj. 0,9% skleník.plynů

– složení skleníkových plynů: 95% objemu tvoří vodní pára; metanu je 0,3 % a CO2 3,6% (z toho

jen ¼ ovlivňuje člověk, tj. 0,9%);

 1. množství CH4 tvořeného dobytkem – žádný vliv – důkaz:

– metan se v přírodě rozkládá (cca 12let), tj. pokud se nezvýší počty skotu, pak je množství CH4 v

ovzduší stálé a není důvod snižovat počty skotu.

 • Přes to všechno se teplota planety zvyšuje – jak je to možné?

 • Přes to všechno je snahou současných elit snižovat tvorbu CO2 a CH4 za každou cenu.

 • v Davosu 14.9.2022 si K.Schwab pochvaloval, jak se lidé na celém světě ochotně omezovali při covidu - takže je pravděpodobné, že budou akceptovat i omezení při své osobní tvorbě CO2.

 • „osobní uhlíková stopa“ bude hlavním principem ovládání lidstva = je to program GR

Uhlíková stopa (CO2 a CH4) je politická záležitost: snaha současných elit udržet moc nad světem.

 • Green deal nemá oporu v logice, je to náboženství, prosazované fanatiky za cenu sebezničení.

** Věnujme se (místo zanedbatelnému vlivu 1%) rozumné ekologii, dělejme to, co zvládneme:

 • Sluneční světlo a teplo dopadá na Zemi ve dne, za slunečna bez mraků – potřebujeme rovnoměrnost (zásobu tepla na noc) – příroda to řeší akumulací tepla zejména do oceánů, tj.„skleníkovým efektem“ za pomoci vodní páry – bez toho se v dne spálíme a v noci zmrzneme (viz teploty na poušti): člověk může uvedené ovlivnit „regulací vody“:

 • Dále je v přednášce zopakován školní příklad koloběhu vody v přírodě – dle Doc.Pokorného: Vlhký vzduch je od moře natahován na pevninu, až dosáhne nad lesy, kde je chladněji, tak tam spadne déšť – tj. prší nad lesy a to člověk může svojí činností ovlivnit (krajina s lesy má vodu).

 • Důkaz: obrázek ze snímků NASA: úbytek zeleně nad kácenými Brazilskými pralesy (hnědý flek), je tam málo vody. Ale „voda“ přeběhne nad touto krajinou a spadne dál, kde již lesy jsou (naměřen přírůstek zeleně – zelený flek – v oblasti Rio Paraná) - někde zeleň ubyla a jinde přibyla.

 • Potřebujeme vodu a mraky, potřebujeme všechny skleníkové plyny: potřebujeme zmírňovat teplotu povrchu přes den a oteplovat v noci – potřebujeme se starat o nejvlivnější prvek: o vodu.

GR se světovou vládou používá negativní cíl a negativní prostředky: lži o škodlivosti CO2 a CH4.

LR by měl být postaven na pozitivním cíli a hledat pozitivní prostředky: starat se o vodu.

** Pozitivní cíl (obecně): být užitečným a přinášet prospěch sobě i společnosti.

 • Najít a v maximální míře využít svůj talent – každý ho má v různé oblasti a v různé síle.

 • Kdo má talent na inovace – měl by přinášet společnosti nejlepší nové podněty a náměty. Jejich dominantní snahou by mělo být: být prvními a nejlepšími – táhnout celou společnost dopředu.

 • P ř íklad: Japonský rychlovlak „šikanzen“ (z r.1964) versus dnešní „sky way“ - můžeme být s vysokorychlostní železnicí mezi posledními nebo můžeme být mezi prvními s nejmodernějšími dopravními systémy – vše je v našich rukou.

2 .část: Jsme ve válce ?

** Hybridní válka (viz dále body 1-5) – jsou to jenom hekři napadající PC, jak se lidé domnívají?

Ne tak docela – hybridní válku můžeme popsat pomocí šesti druhů války - s následujícími příklady:

1. Válka o psychiku:

a) ve školství: vytváření světového názoru a světoobčana; potlačení národního uvědomění

b) ve vědě: falešné vědecké poznatky (např. o úloze CO2 a CH4); potlačení skutečné vědy

c) rozvrat společnosti: potlačení rodiny; podpora LGBT; inkluze ve školách

d) vymizení spravedlnosti: nedostupnost včasných rozsudků; velký vliv peněz.

2. Válka o historii:

a) ve školství: vynechání nepohodlných událostí historie

b) z hrdinů udělat vrahy a utlačovatele

c) z vrahů a zlodějů udělat hrdiny

d) přejmenovávat ulice a náměstí

e) točit filmy a pořady v TV s jiným pohledem na historii

3. Válka o fakta současnosti:

a) hlavní média: filtrijí události, překrucují fakta; komentátoři se úzce zaměřují jenom na „správná

fakta“ a někdy ukazují i falešné podstrčené události či jevy

b) diskusích v hlavních médiích se účastní jenom vybraní lidé a jejich střety názorů jsou jenom

zdánlivé, aby se vytvořil dojem svobody a různosti názorů

c) ve všech hlavních politických stranách jsou zastoupení stejní lidé: vyškolení a ovládaní z ciziny a

to jak ve vládě, tak v opozici

4. Válka ekonomická:

a) cílem EU je ovládnout podniky prostřednictvím bank a přílivem falešného kapitálu, a dostat

centrální banku mimo kontrolu státu

b) po převzetí kontroly nad podniky se zruší ty, které představují konkurenci a ve zbylých se zavede

otrocký systém práce jenom za minimální mzdu (tzv montovny)

c) redukuje se školství: bude převážně stačit nekvalifikovaná pracovní síla (hloupí nedělají potíže)

5. Válka genocida:

a) cílem je snížení počtu obyvatel, protože pro servis světové elity (asi 2tisíc lidí) postačí jen 1/10

současného počtu lidí na planetě

b) nejmírnějším prostředkem genocidy jsou návykové látky užívané dobrovolně lidmi: káva ve

větším množství, kouření, alkohl, drogy…

c) jsme svědky vývoje biologických zbraní cílených na vyhlazení určitých národů a vyzkoušení

pandemií vyvolaných těmito umělými bojovými látkami (např. Covid 19)

d) nasazení genetických zbraní ve formě očkování MRNa vakcínami

6. Válka klasická se zbraněmi:

a) takové války se vedly a vedou dodnes - známe je

b) je to nejrychlejší způsob likvidace národa, lidí a hospodářství – nejlépe, když se do takové války

pustí národy sami a dobrovolně, jenom za podpory falešných peněz

c) pokud už vyhráli dílčí války dle bodů 1-5 (tzv. hybridní), je na na řadě klasická válka se zbraněmi

a lid zpracovaný propagandou do ní půjde dobrovolně (viz Ukrajina) – a my od ní nejsme daleko.

** Nerozumím proč Francie a ČR chtějí otevřít válku s Ruskem, Francie má střelivo na 5 dnů. Německo je schopno dodat max 30tis.vojáků a ČR max 10tisíc. Nemáme dost vojáků. Přesto chceme vést válku? Jediná válka, kde vojíci nejsou potřeba je nukleární válka – lze ji vést jen několik hodin. Je to v zájmu Evropy? Ne, je to v zájmu USA. Tuto válku nesmíme dovolit. Proč?

 • Podívejme se na Ruskou výzbroj:

– Nejmodernější raketa RS28 Sarmat – tří stupňová, unese 10t nákladu na vzdálenost až 18tis.km,

je schopná na cíl dopravit 10-16 samostatně naváděných jaderných hlavic a je schopna zničit

území 16x100km2. V aktivní službě je min.12 raket a objednáno je 46 těchto raket.

– Raketa R30 Bulava je menší, unese 6 samostatně naváděných jaderných hlavic po 150kT TNT

– Oboje jsou supersonické rakety (5-8 Mach) – do ČR přileti do 10min. Za 10min je po válce.

– Rusové mají proti supersonickým raketám obranu – NATO ji nemá (tj. ČR ji nemá).

– Rusové zavádějí do výzbroje raketu A235-19 Nudol – zbraň proti balistickým raketám…

 • Hirošima: po výbuchu 15kT TNT: 80tis.lidí okamžitě mrtvých a po ozáření celkem 200tisíc.

– Pro rámcové srovnání: Bulava 6x150kT: 4,8mil.lidí okamžitě mrtvých, 12mil. po ozáření…

Sarmat (160 Hirošim): přes 12mil.lidí okamžitě mrtvých, 32mil. po ozáření… na Německo by

stačily dvě. Musíme znát sílu ohně se kterým si hrajeme. Naše vláda vyzývá k jaderné válce !

 • Mohou říci, že jsou taktické rakety - menší a s kratším doletem… odstrašující jaderný úder…

Kaam by směřovala? V Evropě jsou jen dvě továrny vyrábějící nitrocelulózu pro granáty do

houfnic 155mm: malá ve Francii (ale to je jaderná velmoc) a velká v Pardubicích…

– Jedna taktická raketa Točka: Pardubice zmizí ze světa a další zemřou na ozáření ve směru větru.

Takovou válku nesmíme dovolit.

 • Premiér ČR má pravdu – už přes 30let jsme v hybridní válce (body 1-5 ) a prohráváme.

 • Válku proti nám vede nepatrná skupina elit (cca 2tis.rodin) a naše vlády tuto hybridní válku proti nám vědomě či nevědomě podporují… Můžeme to zvrátit. Máme sice už u nás vybudovanou pátou kolonu lidí podřízených „vítězící“ straně (vyhrává války typu 1-5). Žel máme i zmanipulovanou mládež… Znalost situace nám pomůže vyhrát zpět těch 5 druhů válek. Jednotlivé bitvy prohráváme,

ale hybridní válka ještě neskončila šestou válkou se zbraněmi – tuto válku nesmíme dovolit. Musíme odebrat moc loutkám i loutkovodičům.

*********************** pro případnou diskusi **************************************

 • Pan Blahynka v přednášce si neodpovídá na položenou otázku: „Přes to všechno se teplota planety zvyšuje – jak je to možné?“ - v mém sedmém příspěvku ze seriálu „Kdo je člověk“ odpověď najdete (planeta Země se vlivem kosmických sil v rámci 12tis.cyklu výrazně zahřívá zevnitř…).

Ze vzorků bylo prokázáno, že nárůst teploty předchází nárůstu CO2 a ne naopak.

 • Pan Blahynka (s odkazem na Doc.Pokorného) v přednášce uvádí jen Sluneční cyklus – žel ten 12tis.cyklus je silnější a podle mne již brzy nebudou platit předpoklady pravidelně se opakujících oběhů vody v přírodě, která jsme se učili ve škole, protože se mění tepelné proudy jak v oceánech (ohřev vody vlivem stoupajícího magma od jádra), tak v ovzduší (pronikání ledového vzduchu z horních vrstev atmosféry k povrchu) – viz stále výraznější teplotní výkyvy, s projevy extrémů v počasí a s dopady: povodní či sucha. Rovněž oceán přestává plnit funkci „chladiče“ jak je v přednášce popsáno ve vazbě na „akumulaci tepla“ – z důvodu jeho znečištění plasty (jak plavoucími na povrchu, tak mikročásticemi plastů ve vodě). Člověk se má zaměřit na vyčištění oceánů od těchto plastů – v přednášce to není zmíněno.

 • Myslím si, že součástí hybridní války je i řízená „ekonomická“ migrace (další druh války) - jako prvek jak kulturního rozkladu společnosti zevnitř, tak jako bezpečnostní hrozba.

 • Podle mne je předstupněm šestého druhu války válečná propaganda – pro jiné státy musí být ČR válečným štváčem a to se souhlasem (podporou) obyvatel: opakované sbírky na zbraně, volba generála NATO za presidenta (už v době konfliktu), žoldáci, opakované dodávky válečné techniky, cizí vlajky na státních budovách, nadstandartní podpory i pro ekonomické migranty, „banderparty“ v Plzni (naposled se zde mávalo nacistickými symboly z konvoje svobody), pídění se po dělostřeleckých granátech po celém světě, členové vlády s tričky se symbolem české státnosti a granáty… k tomu všemu mlčíme (kdo mlčí souhlasí). Pan Blahynka nemlčí (i proto jsem zde přepsal jeho přednášku) a vítám v ČR připravované protesty za mír v květnu… Mír je v dnešní době nejvyšší prioritou!