Změna systému 1

ZMĚNA SYSTÉMU – přednáška Ing. Petra Blahynky – červen 2023

(stručný zjednodušující obsah jako základ případné diskusev případě odlišných názorů si prosím před svou diskusí poslechněte celou úplnou verzi přednášky pro minimalizaci zkreslení… )

** Analýza změny vývoje peněžních vztahů (oběh a formy peněz):

a) během feudalismu platí: množství zboží (služeb) = množství kovových peněz (ceny bez inflace)

b) během kapitalismu platí: množství zboží (služeb) = množství kovových a papírových peněz

(když roste množství zboží, pak roste i množství natisknutých peněz v oběhu: úloha bank;

inflace cca 2%) - ale zneužito bankéři: ponechali si natištěné peníze a nakoupili si podniky

(cca 2% lidí vlastní přes 60% majetku)

 • papírové peníze získaly podobu:
 1. zisků a mezd (na obr šedě a modře) = výměna peněz za zboží (služby)

 2. úroků a půjček/dluhů (na obr žlutě a červeně) = snaha vyměnit natištěné peníze za další zboží

tyto natištěné peníze (v bodě 2,) devalvují: zisky a mzdy (v bodě 1.)

a jsou nerovnoměrně rozdělovány v rámci 5ti kategorií států (viz grafy; obr. Dolaru )

zisk se od států odčerpává zespoda nahoru

(ČR povoleno být jen ve 3.tí kategorii a co zde před 1989 patřilo do vyšší bylo zlikvidováno)

 • USA (nejvyšší kategorie): od r.1945 mají další příjem: tisknou nekrytý dolar jako světové platidlo a (do)nutí ostatní státy, aby za vytištěný dolar nakoupili další zboží (služby) – nárůst životní úrovně

(kdokoli se chtěl trhnout a platit jinak, byl „zpacifikován“ viz např Libye)

 • ale po založení BRIC S (2009 odklon od dolaru, platby v národních měnách; vymanili se z 5ti kategorií států) USA postupně o další příjem přichází (propad životní úrovně)

 • končí globální kapitalismus: od 2008 boj o soběstačnost (řešení cestou hospodářskou a/nebo vojenskou): skupina kolektivního západu volí vojenskou cestu „barevných revolucí“ (zejména pro dosažení surovin) a pro hospodářskou soběstačnost volí radikální snížení počtu obyvatel)

 • končí stará epocha a začíná nové přechodné období pro novou epochu, jde o výrazné změny:

a) člověk přestává být základní pracovní silou (nahrazují ho roboty, PC, UI…)

b) dolar ztrácí motivační funkci (nezasloužený zisk) a končí i struktury řízení toku peněz: pět kategorií států i řídící pyramida (peníze budou zrušeny a nahrazeny)

 • ukončení předcházejících cyklů souběhem v jednom bodě (viz graf) = zásadní změna:

** Budoucnost: možná dvě řešení (od r.2008)**:

A) GLOBÁLNÍ RESET – inkluzívní kapitalismus od 2014: nejprve dotisk peněz a dluhy států;

po té jedna světovláda a redukce lidí na planetě na cca 10-20%; digitální koncentrák)

 • nahrazení úroků „emisními povolenkami“ (místo dolaru = cíl: zachovat původní systém)

 • nahrazení půjček/dluhů „uhlíkovou stopou“ = podmíněný příjem dle zplnění podmínek

Realizace: umělé krize, války, C19, grýndýl… Aspen institut, Římský klub… Klaus Schwab

Negativní motivace strachem.

B) LOKÁLNÍ RESET – zásadní změny systému (hospodářské, politické, kulturní, morální…)

konec globálního soustředění zisků (tj. zisky států 1. až 4. kategorie zůstanou „doma“)

 • svéprávné státy, vzájemně výhodný obchod, partnerství = zrušení 5ti kategorií států

 • ekonomický rozvoj založen na individuálním uplatnění schopností a talentů (nové služby)

 • využití technologií pro takový tvořivý rozvoj (ne pro drancování přírody a honbu za spotřebou)

(příklady z „šuplíků“: volná energie, atomové elektrárny recyklující U238)

 • nepodmíněný příjem (zajišťující základní přežití v přechodné době než stroje přeberou práci)

Realizace změn: rozšiřování BRICS, přeměna světových struktur, rozvoj národních států… vize

Pozitivní motivace

** Upřesnění k lokálnímu resetu:

 • není to návrat k socialismu (komunismu), kde byl základem kolektivismus (zájmy kolektivu byly nadřazeny zájmy jednotlivců) – bude v řadě prvků podobný, ale opačně: bude založen na jednotlivci, ten bude nejdůležitější (ne stát, národ či kolektiv).

 • charakteristika lokálního systému: práce (hlavní pracovní silou je robot a člověk je tvůrčí silou); podmínky ověřené praxí JZD Slušovice 1963-1990 (uplatnění jedinečné individuality, otevírání příležitostí k objevení talentu, rozvoj kreativity, obnovení morálky, hrdosti, cti, víry… z vědomí nezastupitelné jedinečnosti pro společnost a povinnosti uplatnit své dary); cíle (užitečnost, spravedlnost, svoboda, volnost…)

 • nová epocha: 1. člověk (talent, kladná motivace); 2. základní nepodmíněný příjem (do doby než budou zrušeny peníze); 3. samostatnost a vzájemná rovnost (států, národů, jednotlivců).

Konec přednášky.

********************* pro případnou diskusi **************************************

?“ Vnímám možný rozpor (pochybnost) v otázce nepodmíněného příjmu v lokálním resetu , který může motivačně brzdit přechod v myslích lidí k nové životní náplni (od převzetí práce stroji po uvolnění člověka pro seberozvoj, tvořivost) – zejména pokud již dnes roste kategorie těch, co „nedělají nic“ na obou okrajích (bohatí / bezdomovci, migranti…) - viz bílá políčka u práce schopného obyvatelstva ČR a tvorba hodnot.

 • V přednášce byl nepodmíněný příjem v lokálním resetu postaven jako protiváha proti likvidaci pro „loutkovodiče“ nadbytečných miliard lidí (i s pomocí podmíněného příjmu)… To chápu.

 • Ale při zúžení na „jen z pohledu lokálního resetu“ může být uvedené bráno i jako „naivita“.

 • Podle mne bude nutné v přechodném období (s ohledem na „zvíře v nás“ a setrvačnost) uvedené vyvážit podmínkami. Tj. pokud souhlas, pak vyjasnit otázky kolem výše, rozsahu, podmínek… A pokud nesouhlas, pak vyjasnit jakým způsobem v přechodném období zajistit přežití těch, které vytěsní automatizace, UI…